AVÍS LEGAL

El lloc web martorelltv.com, tots els seus continguts, incloent-hi els texts, imatges, vídeos, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Martorell Televisió o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a Martorell TV. Tot aquest material esta a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. El titular es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel.lectual sobre aquests continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Martorell TV es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de martorelltv.com, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pagines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Martorell Televisió. La informació que es facilita en aquesta pagina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de Martorell Televisió. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de Martorell Televisió que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

Els arxius RSS de martorelltv.com són per a ús personal i d’organitzacions sense ànim de lucre. Diaris electrònics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de Martorell Televisió.

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de Martorelltv.com que no sigui autoritzat per Martorell Telelvisió.

Normes d’ús

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de Martorell Televisió sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Martorell Televisió o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Martorell Televisió no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Protecció de dades

Marotrell Televisió donara estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caracter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

 

L’usuari de martorelltv.com dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Martorell Televisió a incorporar les dades que facilita per aquest mitja als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari de martorelltv.com que facilita dades de caràcter personal a Martorell Televisió resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa Martorell Televisió els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocopia del seu D.N.I., enviant un correu electrònic a Info@martorelltv.com

 

Martorelltv.com podrà utilitzar ‘cookies’ per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari per les seves pàgines. Les cookies s’associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referencies que permetin deduir dades personals de l’usuari. Per a més informació sobre la política de ‘cookies’ de Martorell Televisió es pot visitar aquest enllaç.

Seguretat de les comunicacions

Martorell Televivió adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant martorelltv.com, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

Martorell Televisió disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat aixo no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Martorell Televisió, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de xarxes de cable o telefòniques o sobrecarregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Martorell Televisió.

Martorell Televisió vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s’advertira prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l’ús del lloc web

L’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté martorelltv.com és responsabilitat només de l’usuari. Martorell Televisió no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest ús.

Martorell Televisió no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris de martorelltv.com en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Empresa.

Espais oberts als usuaris

Els comentaris a les notícies, els fòrums i les enquestes de martorelltv.com són espais oberts a la participació dels usuaris. L’objectiu és fomentar el debat sobre qüestions d’actualitat.

Per a participar, els usuaris han de seguir les normes d’ús dels espais de participació. Martorelltv.com es reserva el dret a eliminar aquells missatges que no respectin aquestes normes i la possibilitat de vetar l’accés a aquells usuaris que les ignorin sistemàticament.

Normes de participació

Les opinions són dels internautes, no pas de Martorell Televisió. Els comentaris han de mantenir l’educació i el respecte als altres. No s’admeten comentaris que vulnerin la legislació vigent.

Martorell Televisió es reserva el dret a eliminar comentaris que no s’atenguin a aquestes normes.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a martorelltv.com es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Martorell els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.