El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) sotmet a informació pública l’avantprojecte d’adequació i reforma del tram de l’autovia A-2 entre Igualada i Martorell

0
818
Subtram Igualada-El Bruc

Amb un pressupost estimat de 531,7 milions d’euros, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), ha fet públic, a través del BOE, un avantprojecte d’Adequació, Reforma i Conservació de l’Autovia A-2. Tram: Igualada – Martorell.

Aquest, inclou un estudi d’impacte ambiental.

Des dels anys 80 fins a principis del segle XXI, es va treballar en la conversió de les vies nacionals, que conectaven els diferents municipis conegudes com N-2, en autovies (més conegudes com l’A-2). El tram entre Igualada i Martorell té un recorregut de 35 km i es demana una sèrie d’actuacions de millora en seguretat, serveis i modernització a la via, que es troba en funcionament des de l’any 1990.

Subtram El Bruc-Martorell

Des de l’alliberament del peatge AP-7 i AP-2, el passat, 31 d’agost, els usuaris han redistribuit les seves rutes. Fet que també es té en compte en l’avantprojecte.

 

 

 

Part de les característiques anunciades són:

 • Canvi de la secció transversal per una nova secció de tres carrils per
  sentit.
 •  Ampliació del radi de curvatura de les corbes més desfavorables, amb la corresponent modificació a planta del traçat.
 • Variants de traçat (quan no ha estat possible rectificar el traçat amb
  modificacions puntuals) a fi de mantenir un traçat homogeni i així
  garantir les condicions de seguretat en tot el tram.
 • Adequació dels enllaços existents per millorar-ne la funcionalitat.
 • Tercer tub al túnel del Bruc per al sentit Lleida, quedant els dos tubs
  existents per donar servei sentit a Barcelona.