Ciutadans Martorell demana que es deixi de cobrar l’impost del CO₂ dels cotxes i es retorni el ja cobrat al contribuent

0
614

El portaveu municipal, Juanjo Pérez, indica que és necessari “buscar un altre tipus de solucions que no gravin els ciutadans en plena crisi econòmica i social”

 

riu

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Martorell, presentarà una moció en el següent ple. A través d’aquesta, es pretén instar a la Generalitat a deixar sense efecte l’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni dels vehicles de tracció mecànica.

 

Juanjo Pérez, portaveu municipal de Ciutadans ha manifestat que “la ciutadania i nombroses plataformes han rebutjat aquesta mesura i considerem que és prioritari buscar un altre tipus de solucions mediambientals que no gravin els ciutadans enmig d’una crisi econòmica, social i sanitària com la que estem vivint”.

A més, el partit tarona demana que l’Agència Tributària de Catalunya retorni als contribuents les quantitats ja ingressades per aquest concepte amb els interessos que corresponguin i ha recordat la situació que pateixen moltes famílies arran de la situació que han patit durant la pandèmia global provocada pel COVID-19. Per aquesta raó, Pérez insisteix: “Estem en un context en el qual ha caigut en picat la renda de les famílies, els autònoms i empreses tenen nombroses dificultats, l’atur se situa en el 14% i el PIB s’ha contret un 9%, no és moment de nous impostos”.

El portaveu ha assenyalat a més la manca d’igualtat en aquest nou impost: “no és un impost verd, ni està ben dissenyat, ni és equitatiu, ni és progressiu ni just perquè no incentiva a una menor contaminació i penalitza les famílies d’ingressos més baixos que no poden canviar-se el vehicle ni tenen alternativa de transport”. També ha recordat que l’impost al CO₂ no guarda cap correlació entre la quota a pagar i la contaminació dels vehicles atès que famílies, autònoms i empreses pagaran exactament el mateix amb independència del nombre de quilòmetres que recorrin o el tipus de combustible que utilitzin.

Tal i com informa el Govern de la Generalitat: «L’objecte d’aquest impost és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa«.