Adif licita dos nous contractes de subministraments per al desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya

0
752

Es tracta del subministrament i transport de travesses i d’aparells de via per trams metàl·lics per a la implantació de l’ample estàndard en el trajecte Martorell-Sant Vicenç de Calders-Nus de Vila-seca

Foto ADIF

D’una banda, s’ha iniciat la contractació del subministrament i transport d’aparells de via en els trams metàl·lics d’aquest trajecte amb un pressupost de licitació de 3.477.061,43 euros (IVA inclòs). Les principals operacions consistiran en la fabricació, premuntatge, comprovació en taller i transport a la traça, base de muntatge o lloc designat per la Direcció d’Obra de 12 encarriladoras mixtes i 12 aparells de dilatació de tres fils.

Tots aquests aparells han de permetre velocitats de circulació de fins a 140 km/h i han de ser interoperables, complint els requisits en les diferents fases de disseny, posada en servei i explotació que marquen les Especificacions Tècniques d’Interoperabilitat (ETI).

El contracte inclou també l’assessorament durant les fases de col·locació en via, anivellació i alineació, i la realització de les operacions d’ajust finals fins que les noves instal·lacions estiguin a punt per a la seva posada en servei definitiva.

D’altra banda, Adif ha licitat el subministrament i transport de travesses per al mateix tram per un import de 1.269.247,3 euros (IVA inclòs). Les principals operacions consistiran en el subministrament, transport i descàrrega de travesses de fusta d’akoga rectangulars i les corresponents subjeccions destinades al muntatge de via en els trams o ponts metàl·lics que creuen els rius Anoia i Francolí, el viaducte de formigó que creua el Francolí, la via sobre el pas inferior del Serrallo i la via d’accés al Port de Tarragona. En total, es preveu la instal·lació de travesses en una longitud de 1.800 metres de via.

Aquest tipus de travesses són les més idònies per a estructures d’aquestes característiques ja que l’akoga és una fusta molt dura i amb gran resistència mecànica en càrregues estàtiques i vibracions.

La contractació d’aquests subministraments no afecta el desenvolupament ni als terminis dels treballs que ja s’estan executant en el tram Martorell-Sant Vicenç de Calders-Nus de Vila-seca, ja que es tracta de material necessari per a actuacions posteriors a les que s’estan realitzant actualment.

Les actuacions per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Martorell-Sant Vicenç de Calders-Nus de Vila-seca contribueixen a la consecució de l’ODS setembre (Indústria, Innovació i Infraestructura) que té entre els seus objectius desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontereres, per donar suport al desenvolupament econòmic i el benestar humà, posant l’accent en l’accés assequible i equitatiu per a tothom.

Inversions a les províncies de Barcelona i Tarragona

Des del 2018, les inversions d’Adif a les províncies de Barcelona i Tarragona han ascendit a més de 265,3 M €, dels quals a Barcelona han correspost més de 192,5 M € i a Tarragona un import superior als 72,8 M €.

D’aquestes inversions, les relatives al Corredor Mediterrani han suposat en les dues províncies més de 122 M €, el que posa de manifest una vegada més el compromís de MITMA i Adif amb l’impuls de noves i millors infraestructures a la xarxa ferroviària de Catalunya.


Publicitat