Mesures preventives als centres escolars. Es demana evitar les xerrades i reunions a la porta de l’escola

0
824

En aquest inici escolar, amb unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia pel covid-19, els col·lectius educatius i sanitaris han posat en pràctica mesures que permeten l’inici del curs de manera presencial i segura, adaptant-se a la situació epidemiològica i als brots que es puguin produir en cada moment i territori.

Les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis són aquestes:

· L’ús de la mascareta a l’aula és obligatori per a tots els alumnes de més de sis anys.
· L’entrada serà esglaonada, en franges de 10 minuts.
· Es prendrà la temperatura als infants abans d’accedir al centre.
· Les famílies no podeu entrar a l’escola.
· Els alumnes s’organitzen en grups estables de convivència.
· Els menjadors podran tenir diferents grups estables d’alumnes.
· No caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.

Les escoles s’adaptaran de la següent manera:

· El pati es farà per torns i amb mascareta si hi conviuen diferents grups.
· Les classes en espais fora del centre seran «excepcionals».
· Les escoles tindran un CAP i un infermer o infermera de referència, que gestionarà els casos sospitosos de covid-19.
· Es contractaran més de 8.000 professionals educatius.
· Els professors de baixa se substituiran des del primer dia.
· S’impulsa un pla digital i es dotarà de dispositius els alumnes a partir de 3r d’ESO.
· Es preveu fer 500.000 proves diagnòstiques de covid-19 entre alumnes i professorat.