La GAIP falla a favor de Movem Martorell i resol que l’ajuntament els ha de facilitar la informació sobre el Projecte del Parc Fluvial

0
1589

Movem Martorell ha fet pública un resolució de la GAIP ( Comissió de garantia del dret d’accés a la informació) en la que aquest òrgan falla al seu favor i obliga a l’ajuntament de Martorell ha facilitar la informació que la formació política reclamant demanava, que era la informació de l’Avant Projecte del Parc Fluvial.

L’ajuntament va al•legar a la GAIP que el document que Movem Martorell demanava, es tracta
“d’un document d’Avantprojecte del Parc Fluvial redactat per tècnics aliens a la Corporació, que, a hores d’ara, no ha estat aprovat, ni tan sols ha estat objecte del preceptiu informe tècnic municipal, ni s’ha sotmès a la tramitació legalment aplicable. És a dir, es tracta d’un simple document de treball intern sense rellevància o interès públic”.

El consistori, continua amb les explicacions per defensar la inadmissibilitat de la petició per que “es tracta d’un document elaborat pels Tècnics de la Diputació i abans de poder-lo facilitar, els tècnics de l’Ajuntament l’han de revisar per verificar que no hi hagi cap defecte i retornar-lo a la Diputació, cosa que de moment no han pogut fer Després de diverses reclamacions i escrits, l’acte de mediació va tenir lloc el passat dia 19 de juny, una mediació que va acabar sense acord.”

Resolen la GAIP en data del 6 de juliol de 2020 que:

1. Estimar la Reclamació 151/2020 i declarar el dret de la persona reclamant a accedir a l’Avantprojecte del Parc Fluvial que obra en poder de l’Ajuntament.
2. Requerir a l’Ajuntament de Martorell que lliuri a la persona reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de cinc dies.
3. Requerir a l’Ajuntament de Martorell a informar la GAIP, dins del termini de quinze dies, de l’òrgan o la persona responsable del compliment d’aquesta Resolució, així com de les actuacions dutes a terme per complir-la.
4. Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d’aquesta Resolució.
5. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 151/2020 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

En document adjunt us mostrem la resolució complerta de la GAIP


Publicitat