El Pla de Sortida al carrer d’infants i adolescents, aprovat per la Generalitat, preveu que els infants i adolescents puguin sortir a l’aire lliure de forma controlada, regulada, segura, limitada en el temps, esglaonada i supervisada per adults.

Qui podrà sortir al carrer i qui no?

Podran sortir al carrer els infants i adolescents d’entre 0 i 16 anys acompanyats d’un familiar adult amb qui convisquin. Els adolescents majors de 16 anys podran sortir sols, però els seus pares o tutors s’han de responsabilitzar que compleixin les mesures de seguretat necessàries.

Horaris i llocs de sortida

Les sortides s’hauran de fer en un dels següents torns horaris, adaptats a l’activitat lectiva a distància i ordenats per franges d’edat:

12-14h: Famílies amb infants de fins a 6 anys (nascuts entre 2014 i 2020)

16-18h: Famílies amb menors d’entre 6 i 16 anys (nascuts entre 2003 i 2013)

18-20h: Famílies amb joves majors de 16 anys (nascuts abans del 2004)

En el cas de les famílies amb infants o adolescents d’edats corresponents a més d’una franja, tota la família podrà sortir en la franja horària corresponent a l’infant de més edat.En el cas de les famílies amb infants o adolescents d’edats corresponents a més d’una franja, tota la família podrà sortir en la franja horària corresponent a l’infant de més edat.

Mesures de protecció

-> Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica a l’entrada i sortida de casa. Serà preferible utilitzar les escales i no l’ascensor per accedir al carrer i al domicili.

-> Els membres de la família s’hauran de prendre la temperatura abans de sortir. En cas que algun d’ells presenti febre de més de 37º, no podrà sortir de casa.

-> Ús de mascareta obligatori per a tots els membres de la família que surtin a passejar (excepte infants de 0 a 3 anys). Les mascaretes podran ser casolanes, higièniques o quirúrgiques. En el cas dels infants entre 3 i 12 anys convindrà que siguin mascaretes infantils, preferiblement de fabricació domèstica. Els guants no seran necessaris.

-> Al carrer, mantenir la distància de seguretat de 2 metres respecte d’altres persones. S’aconsella caminar per la dreta.

-> No estaran permeses les trobades organitzades. Evitar qualsevol contacte físic (petons, abraçades, encaixades).

Foto: Generalitat de Catalunya

Publicitat