A continuació detallem els punts aprovats al Consell de Ministres extraordinari a dia d’avui.

· El Consell de Ministres aprova un permís retribuit recuperable per a les persones treballadores de serveis no essencials. Els treballadors i traballadores gaudiran d’aquest permís, de caràcter obligatori, del 30 de març fins el 9’abril del 2020.
· Es produeix un aplaçament dels deutes tributaris, de totes aquelles PIMES, empreses, autònoms, fins 30.000€. Es facilitarà el cumpliment de les obligacions fiscals per suports telemàtics.
· La propera setmana arribarà nou material sanitari des de Xina.
· S’han reforçat les mesures socials de totes les administracions.


Publicitat