10è Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord

0
664

Segons informa l’Ajuntament de Martorell a través del programa “Molí Empresa”, els departaments de Promoció Econòmica dels 8 ajuntaments del Baix Llobregat Nord-Abrera estan en plenes convocatòries del “10è Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord”. L’objectiu es premiar l’esforç d’aquells usuaris dels serveis d’atenció a emprenedors i difondre la cultura emprenedora entre els més joves.

El concurs compta amb 5 categories. El premi de les quatre primeres serà de 2.000€ pel guanyador i 500€ per cada un del dos finalistes.

Millor empresa en creació de llocs de treball
Millor empresa en el sector comerç
Millor empresa en el sector serveis
Millor parada de Mercat

La cinquena catogoria, “Millor idea jove de negoci“, tindrà un premi de 3000€ repartit els centres d’ensenyament i els alumnes participants de la següent manera:

Centres d’ensenyament Alumnes participants

Centre d’ESO 500€ Alumnes d’ESO 500€

Centre de batxillerat 250€ Alumnes de batxillerat 750€

Centre de cicles formatius 250€ Alumnes de cicles formatius 750€

i la publicació de les millors idees jove de negoci al diari La Bústia.

Requisits dels participants

· Podran participar-hi aquelles empreses que tinguin el seu domicili social o activitat econòmica en qualsevol dels municipis organitzadors.

· S’exclouen les entitats sense afany de lucre i empreses amb capital participat per una administració pública. Tampoc aquelles empreses que ja hagin estat premiades.

MILLOR EMPRESA EN CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Es valorarà la trajectòria de l’empresa en la creació de llocs de treball, des de la seva creació fins a l’actualitat. També es tindrà en compte la tipologia de contractes de persones assalariades i/o contractes mercantils (freelance) que estableixen una continuïtat en la trajectòria de l’empresa i la qualitat de les condicions de treball.

MILLOR EMPRESA EN EL SECTOR COMERÇ
Es valorarà la trajectòria de l’empresa, tenint en compte la utilització d’elements innovadors, diferencials de la competència i les accions de promoció en l’establiment, xarxes socials, serveis postvenda i atenció al client.

MILLOR EMPRESA EN EL SECTOR SERVEIS
Es valorarà la trajectòria de l’empresa, tenint en compte la utilització d’elements innovadors, diferencials de la competència i les accions de promoció, xarxes socials, serveis postvenda i atenció al client.

MILLOR PARADA DE MERCAT
Es valorarà la parada de mercat de gestió municipal o gestió privada i el mercat sedentari i no sedentari setmanal.

MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI
Premi adreçat a treballs realitzats per alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o superior de centres d’ensenyament secundari ubicats a qualsevol dels municipis del Baix Llobregat Nord. Els projectes s’hi podran presentar de forma individual o en grups d’alumnes i podran ser presentats per alumnes matriculats el curs actual o el curs anterior. Es valoraran les idees amb escassa presència als municipis, la solidaritat, la descripció detallada de la idea de negoci, la coherència de la idea, el disseny del logo de l’empresa i la viabilitat tècnica.

El termini per inscriure-s’hi finalitzarà el proper 4 d’Octubre. La inscripció i documentació haurà de ser lliurada al registre general de l’Ajuntament corresponent.

Més informació i documentació

  • Bases del Concurs
  • Sol.licitud participació
  • Sol·licitud participació jove
  • Memoria Empresa
  • Memoria concurs Negoci Jove
  • Declaració Responsable
  • Cartell
  • Tríptic

  • Publicitat