Els Agents Rurals intervenen al peatge de Martorell 1.214 ocells protegits a dues persones que els transportaven per a la seva comercialització il·lícita

0
828
L’actuació contra la tinença i tràfic d’espècies protegides s’ha dut a terme la nit passada al peatge de Martorell de l’autopista AP7 com a resultat d’una investigació duta a terme durant els últims mesos
Les investigacions efectuades apunten que les persones investigades realitzaven periòdicament trasllats des d’Andalusia a Catalunya

 Els presumptes fets delictius es posaran en coneixement de la Fiscalia Provincial de Barcelona per un presumpte delicte contra la fauna i de falsificació documental

 

Membres del cos d’Agents Rurals de l’Àrea Regional de Barcelona han dut a terme la nit passada una actuació contra la tinença i tràfic d’espècies protegides que ha permès intervenir un total de 1.214 ocells de les espècies cadernera, verdum, pinsà i passerell. Els presumptes fets delictius derivats d’aquesta actuació es traslladaran a la Fiscalia Provincial de Barcelona per un presumpte delicte contra la fauna i de falsificació documental.
Arran de la investigació prèvia, els agents rurals tenien coneixement que una furgoneta procedent d’Andalusia podia estar traslladant a Catalunya una gran quantitat de fringíl·lids per a la seva comercialització il·lícita, motiu pel qual, van establir un control policial al pas de l’àrea de peatge de Martorell de l’autopista AP7, on, finalment, van poder aturar dit vehicle.
Un cop aturada la furgoneta, van poder comprovar que en el seu maleter transportava aquesta gran quantitat d’ocells, es va identificar els seus ocupants i es va comprovar que no disposaven de cap autorització per al transport d’aquests animals, ni cap document que acredités la legal tinença i procedència lícita dels ocells, ja que la documentació mostrada que era falsa.
Les investigacions efectuades pel Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d’Agents Rurals apunten que els ocells han estat caçats furtivament a la província de Cadis i que les persones denunciades realitzaven periòdicament viatges des d’Andalusia a Catalunya per a comercialitzar els ocells i proveir a diferents intermediaris que els revenen en diferents llocs de l’àrea metropolitana de Barcelona.
En concret, en la inspecció s’ha comprovat que les persones identificades van intentar emparar la tinença i el transport dels ocells mitjançant la presentació de suposats documents de la Junta d’Andalusia que es va comprovar com a falsificats. Així mateix, de la documentació intervinguda es desprèn que  aquestes persones haurien efectuat tres viatges previs a l’actual havent transportat juntament amb els intervinguts la passada nit, més de 4.000 ocells. Atès que el preu d’aquests ocells al mercat il·legal és d’uns 30 euros per exemplar, es calcula que el valor al mercat negre per aquests individus seria d’uns 120.000 euros.
Per evitar ser sorpresos i esquivar la vigilància policial, els traficants utilitzaven vehicles diferents en cada viatge, acudint a una empresa de lloguer de vehicles.

La normativa vigent estableix una sèrie de requisits a complir per a la protecció dels animals durant el transport per tal d’evitar lesions o patiments als animals i procurar que disposin de les condicions adequades per a satisfer les seves necessitats i per certificar la competència dels conductors i cuidadors dels animals durant el transport

Durant la inspecció s’ha comprovat que els ocells anaven allotjats en 6 grans gabions en condicions de transport poc adequades (sense abeuradors d’aigua i amb elements de ventilació poc eficaços ), alhora, el conductor i el vehicle no consten inscrits al Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius, fet que indica que el conductor no disposava dels requisits per efectuar un transport respectuós amb el benestar animal.
Els ocells intervinguts per espècies son 900 caderneres, 37 passerells, 43 pinsans i 234 verdums. De tots els ocells recuperats, 15 han aparegut morts per efectes de les condicions deficients del transports. La resta d’ ocells intervinguts han estat traslladats a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Departament de Territori i Sostenibilitat per passar una revisió veterinària i iniciar la seva reintroducció al medi natural.
La normativa europea, estatal i autonòmica vigents que regulen la protecció de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) són la Directiva 2009/147/CE del parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos de cant.
Tot i que a partir de l’any  2016 la Generalitat de Catalunya no ha concedit autoritzacions excepcionals per capturar al medi natural exemplars d’ocells fringíl·lids, l’activitat ocellaire de concursos de cant no ha disminuït, fet que incentiva l’establiment d’un mercat negre en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona d’aquest tipus d’ocells. L’elevada pressió inspectora que exerceix el Cos d’Agents Rurals sobre la captura furtiva d’aquestes espècies al medi natural de Catalunya, ha motivat que per esquivar aquest control s’hagi establert un tràfic d’animals d’aquestes espècies provinents de captures il·legals de fora de Catalunya.
En aquest sentit, el cos d’Agents Rurals, al llarg dels darrers anys, ha efectuat diverses actuacions d’intercepció d’aquest tràfic d’ocells que han permès denunciar diferents traficants però que alhora ha fet que aquests adoptin mètodes de transport més difícils de ser detectats.

Actualment el Codi Penal estableix penes de fins a dos anys de presó per la possessió i tràfic d’espècies protegides de la fauna salvatge, motiu pel qual els fets es posaran en coneixement de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona per un presumpte delicte contra la fauna i falsificació documental.

Font: Generalitat de Catalunya


Publicitat