Núria Roche, nova voluntària de Protecció Civil de Martorell

0
241
Fotos:Protecció Civil Martorell

Protecció civil de Martorell compta, des d’ahir dissabte, amb una nova voluntària, Núria Roche, que va recollir el diploma que l’acredita ja com a membre de protecció civil.

L’acte d’entrega de diplomes es va dur a terme a l’ISPC de Mollet del Vallès, una institució que forma professionals en el camp de la seguretat pública i la protecció civil.

Un acte celebrat a l’auditori, amb la presència del cap de l’Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals, Antonio Ramos, i la directora d’Emergències, Marta Cassany.

Protecció Civil de Catalunya exerceix diverses funcions essencials per garantir la seguretat i la protecció dels ciutadans davant de situacions d’emergència. Algunes de les seves funcions principals inclouen:

Planificació i prevenció: Elabora plans i protocols per fer front a diverses situacions d’emergència, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols, entre altres. Promou campanyes de conscienciació i prevenció per a la ciutadania.

Coordinació d’operacions: Coordina les operacions en cas d’emergència, assegurant la col·laboració i la comunicació entre els diferents cossos i entitats implicades, com els serveis d’emergència, els ajuntaments i altres organismes.

Intervenció en situacions d’emergència: Actua de manera immediata en situacions d’emergència per a protegir les persones, els béns i l’entorn. Proporciona assistència i suport logístic en casos de desastre.

Gestió de recursos: Coordinació del desplegament i l’ús eficient dels recursos disponibles en cas d’emergència, incloent-hi equips de rescat, vehicles d’emergència, refugis temporals i altres recursos materials i humans.

Formació i capacitació: Imparteix cursos i sessions de formació per a professionals de la seguretat i la protecció civil, així com per a voluntaris i la ciutadania en general, amb l’objectiu de millorar les capacitats de resposta davant de situacions d’emergència.

Gestió de la informació: Recull, analitza i difon informació rellevant sobre riscos i emergències, proporcionant assessorament i orientació a les autoritats i a la població en general.

Coordinació amb altres entitats: Col·labora estretament amb altres organismes i institucions relacionats amb la seguretat i la protecció civil, tant a nivell autonòmic com nacional i internacional.


Publicitat