Cristina Dalmau, alcaldessa accidental fins el dia 1 de setembre

0
731
Cristina Dalmau, alcaldessa accidental

La tinent d’alcalde i regidora de Benestar Social, Gent Gran i Àrea de Serveis a les Persones, Cristina Dalmau, és des d’avui, dia 17 d’agost, alcaldessa accidental de Martorell.

Segons l’article 21 del RD Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril “quan l’alcalde s’absenti del terme municipal per més de vint-i-quatre hores sense haver conferit la delegació, o quan per una causa imprevista li hagués resultat impossible atorgar-la, substituirà el tinent d’alcalde a qui correspongui, qui n’haurà de donar compte a la resta de la Corporaciómentre l’alcalde o l’alcaldessa titular”. En aquest cas Xavier Fonollosa, que es troba de vacances, ha designat una persona perquè la supleixi i aquest càrrec temporal que anirà des del 17 d’agost fins el dia 1 de setembre, ambdós inclosos, ha recaigut en la regidora Dalmau.

 


Publicitat