Ajuts econòmics per a la instal·lació d’activitats comercials al nucli urbà de Martorell

0
382
Vols ser el primer a rebre les últimes notícies del que passa a Martorell? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram


L’Ajuntament de Martorell va aprovar al ple del passat 20 de juliol de 2020, les bases dels ajuts econòmics, en règim de concurrencia no competitiva, destinades a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat al nucli urbà de Martorell.

Un cop resoltes les al·legacions i publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 24 de novembre de 2020, han esdevingut definitives, el dia 17 de desembre de 2020, i s’obre el termini per sol·licitar les ajudes.

Aquest ajut es configura com una de les mesures incloses en el Pla de reactivació econòmica i de protecció social de Martorell “Martorell Actua”, que contempla accions en diversos àmbits per fer front als efectes de la COVID-19, aprovat en sessió del ple de l’Ajuntament de Martorell tinguda el dia 20 de juliol de 2020.

Qui pot demanar aquest ajut?

Aquesta nova línia d’ajuts específics està adreçat a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors que a partir de l’1 de gener de 2020 i fins exhaurir la partida pressupostària corresponent, instal·lin o traslladin la seva activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell.

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Ser persona física autònoma o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) i estar donada d’alta en algun dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell i, tot i estar desenvolupant la seva activitat comercial, empresarial o professional en un altre indret de Martorell, traslladar la seva activitat o constituir una segona seu de la seva activitat al nucli urbà del municipi de Martorell.
 • Donar d’alta la seva seu social, delegació o centre de treball al nucli urbà del municipi de Martorell, en el supòsit d’obertura d’una nova activitat.
 • Tenir un màxim de 10 treballadors/es.

 Ajuts

 • Ajuts destinats a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell, a partir de l’1 de gener de 2020, per a persones treballadores autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors.         

 • Aportació directa de fins a 3.000 € per aquelles persones beneficiàries que instal·lin la seva nova activitat a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

 • Aportació directa de fins a 2.000 € per aquelles persones beneficiàries que, tenint ja una seu a Martorell, obrin una segona seu o traslladin l’existent a un local comercial del nucli urbà del municipi de Martorell.

 • L’import concedit s’haurà de destinar a fer front a les despeses d’instal·lació o trasllat a un local comercial del nucli urbà de Martorell respecte de l’activitat econòmica.

 • Els ajuts són compatibles i acumulables amb qualsevol altra concedida per altres administracions.

Les subvencions seran compatibles amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
No obstant, el seu import no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb d’altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari.

Sol·licitud i documentació 

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar:

Per a persones físiques o jurídiques. *Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

 • Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell.
  Només per a les persones físiques. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 775 60 76 o enviar un correu electrònic aoac@martorell.cat.


Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

Previsió Meteorològica