El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí un paquet de mesures per contenir el contagi del COVID-19.

El Real Decret que encara s’està ultimant, exposarà la limitació de circulació de persones a partir de les 8 del matí del dilluns amb una sèrie d’excepcions:

– adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necesitat.
– assistència a centres sanitaris.
– Desplaçament a llocs de treball i entitats financeres.
– Retornament al lloc de residència habitual.
– Assistència i cura de persones grans, menors d’edat, dependents i factors de risc.
– En casos de força major.

Per això, tots els cosos de seguretat, a més del autonòmics i locals «quedaran sobre l’ordre directa del Ministre d’Interior» a més de «poder imposar-los serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa«. «També es recolçarà en l’Exèrcit per les tasques de seguretat que siguin necessàries«.

Per la seva banda, el Govern demana responsabilitat a la població i ha previst un document on es sancionarà tots aquells que incumpleixin aquestes mesures.

Els ministres de Defensa, Salut, Interior i Transports tindran competències per actuar sota l’ordre del President Pedro Sánchez.

Un estat d’alarma que en un principi tindrà una durada de 15 dies.

Previsió Meteorològica