La situació a l’Hospital de Martorell, a hores d’ara, és la següent:

Els serveis bàsics de l’Ajuntament de Martorell estan garantits

Situació dels mercats no sedentaris

La reparació urgent d’una canonada d’aigua al barri del Torrent de Llops

Gabinet de crisi de l’Ajuntament, operatiu 24 hores

Previsió Meteorològica