Martorell celebrarà el ple ordinari del mes de gener el proper dilluns dia 20 a les 20:00

0
1105

L’ajuntament de Martorell celebrarà el dilluns dia 20 de gener el ple ordinari del mes en curs, recordem que la sessió plenària és oberta al públic i té previs començar a partir de les 20:00 hores
Dins l’ordre del dia feta pública pel consistori, podem veure els assumptes que és tractaran.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (16-12-19).

2. Proposta de resolució de les reclamacions presentades a l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2020 i d’aprovació definitiva d’aquest pressupost i les plantilles de personal i els quadres de llocs de treball (inclòs en l’ordre del dia en base a l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals)(EXP. 3928/2019).

3. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per declarar Martorell lliure de racisme.

4. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per a la instal·lació de llambordins o plaques stolpersteine en record a les persones de Martorell deportades als camps de concentració nazis.

5. Moció que planteja el portaveu Juan José Pérez Busto del grup municipal de Ciutadans (CS) Martorell, davant el Ple de l’Ajuntament de Martorell, en suport als òrgans constitucionals i per instar l’actual Govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

6. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Martorell de suport a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

7. Moció que presenta el grup municipal de Junts per Martorell de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras.

B) Activitat de control

8. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (EXP. 4015/2019).

9. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de desembre de 2019.

10. Interpel·lacions

11.Preguntes

12.Precs


Publicitat