Adif reobre al trànsit ferroviari el túnel entre Martorell i Castellbisbal

0
506

Adif ha reobert al trànsit de viatgers i mercaderies avui 3 de febrer el túnel de Castellbisbal (868 m), una vegada finalitzada una nova fase de les actuacions per a la seva adaptació a l’ample estàndard. Avança, així, en el tram Castellbisbal-Martorell, conegut com La Porta a Europa i un dels nodes ferroviaris més complexos de la xarxa, clau en el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya.

En la fase completada, s’ha realitzat el desmuntatge de totes les instal·lacions (via, catenària, etc.) i sanejat el túnel (16.000 m² de superfície); s’han excavat 24.150 m³ i s’han recrescut les parets laterals del túnel. A més, s’han executat 13.400 m de bulons per a la contenció de les parets laterals en la fase d’excavació i s’han injectat 2.340 m³ de formigó projectat i s’han usat 45.000 kg d’acer per a estructures de formigó armat.

Així mateix, s’han instal·lat 518.400 kg de carril, 6.870 travesses per a ample mixt (incloses les destinades a la via en placa a l’interior del túnel) i 14.175 t de balast. A més, s’han realitzat 83 soldadures aluminotèrmiques i instal·lat 2 aparells de via per a ample mixt, 1.736 m de catenària rígida, 2.584 m de catenària flexible, 3.832 m de cablejat de baixa tensió, 88 lluminàries d’emergència en túnel i 68 senyals d’evacuació. El tram compta amb un sistema d’auscultació automatitzat, amb monitoratge i reporti en temps real.

Trànsit en ample estàndard i reforç de la fiabilitat

Les actuacions que s’executen en aquest tram faran possible enllaçar en ample estàndard la infraestructura entre el Nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el Nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell; així com amb altres actuacions en marxa en les Comunitats Autònomes per les quals discorre el Corredor. La renovació dels elements de la infraestructura reforçarà també la fiabilitat de les instal·lacions.

La següent fase comprèn l’ampliació en 29 m de la secció d’una de les obertures del viaducte ferroviari sobre el riu Llobregat, situat a la sortida de l’estació de Martorell, que permetrà la circulació en triple via, tant en el túnel de Castellbisbal com en el ramal de Costablanca. Fins que aquesta actuació es completi, a la primavera, se circularà per una de les dues vies pel túnel de Castellbisbal, així com el trajecte entre Castellbisbal i Martorell


Publicitat