Martorell, un dels 239 municipis afectats per les restriccions per sequera

0
908
Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

El Govern de la Generalitat ha pres la decisió de declarar l’emergència per sequera, marcant així el cinquè i últim escenari del Pla de Sequera vigent. Aquesta mesura excepcional implica un seguit de restriccions destinades a preservar els recursos hídrics i fer front als efectes de la manca d’aigua en diverses zones del país.

S’afegeixen així, 202 municipis, als que ja es trobaven en aquest pla, sent Martorell un d’ells. Com afectaran aquestes restriccions al nostre municipi?

Restriccions Aplicades:

 • Limitacions d’ús domèstic: Es demana a la població que restringeixi l’ús d’aigua en les tasques diàries com la dutxa, la neteja i l’ús del vàter.
  • Dotació global d’aigua de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi.
 • Control en l’ús industrial: Les empreses han de reduir el seu consum d’aigua i implementar mesures d’estalvi en els seus processos productius.
  • Reducció del 25% els consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Restriccions agrícoles: S’han establert limitacions en l’ús d’aigua per part dels agricultors, amb un control estricte en l’ús de sistemes d’irrigació.
  • Reducció del 80% del consum d’aigua en agricultura.
  • Reducció del 50% del consum d’aigua en ramaderia.

A més, s’afegeixen més restriccions:

Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i la supressió total del reg).

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i  similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes  circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

Prohibició total de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i llacs artificials, excepte si serveixen de fauna autòctona o d’espècies en perill d’extinció.

Prohibició total de netejar vehicles en domicilis particulars: només es pot fer en establiments comercials que tinguin sistemes de recirculació d’aigua.

Prohibició total de reompliment de piscines (públiques i privades) excepte en les entitats esportives i instal·lacions sanitàries o terapèutiques.

El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la  pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica

Prohibició de pistes de gel, festes de l’escuma, jocs d’aigua o dutxes a la platja si s’utilitza aigua potable.

Prohibició de la neteja de carrers, excepte que es faci amb aigua freàtica o regenerada.

Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Municipis Ja en Emergència:

D’entre els 202 nous municipis, alguns ja es trobaven en situació d’emergència per sequera en les fases anteriors del pla. Això destaca la continuïtat del problema i la seva exacerbació en determinades àrees.

Data d’Entrada en Vigor:

Les restriccions associades a l’emergència per sequera entraran en vigor immediatament, a partir de la data de la declaració oficial del Govern.

Emergència 2 i 3:

Quant a les fases d’emergència 2 i 3 del Pla de Sequera, no s’ha previst encara la seva implementació. El Govern continua vigilant l’evolució de la situació i prendrà decisions basades en la disponibilitat i la demanda d’aigua en el territori.

Amb aquestes mesures, el Govern busca gestionar de manera eficient i sostenible els recursos hídrics, mentre es fa un crida a la consciència ciutadana per a contribuir a la preservació d’aquest bé tan preuat en temps de sequera.

 

 

 

 

 

 


Publicitat