Martorell està treballant per ampliar el parc d’habitatge de protecció oficial, les noves fases podrien arribar fins els 225 habitatges

0
455

Publicitat