Martorell en l’àrea de principal afectació per perill d’incendi forestal la propera setmana

0
244

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès un informe que indica la previsió de perill d’incendi forestal en la que es troben les comarques del país.

Donat l’episodi d’onda de calor, que es preveu hi haurà al llarg de la setmana vinent, el departament ha explicat en el seu informe que la situació d’extrema calor comportarà un increment notable del perill d’incendi fins a assolir àmpliament el nivell molt alt i l’extrem puntualment.

La principal característica de l’episodi, segons indica l’informe, serà el descens acusat de la humitat relativa i l’increment de la temperatura. La combinació d’humitat relativa molt baixa i temperatura molt alta pot afectar totes les comarques, amb l’excepció de la franja litoral o del Pirineu, que es veuran afectades en grau més baix.

Un agreujant de l’episodi serà, per una banda, que és consecutiu a un episodi previ, i per una altra, la seva persistència, tant pel que fa a dies de durada com hores consecutives amb humitats molt baixes, ja que no s’espera recuperació nocturna de les humitats en cotes mitjanes i altes.

La durada aproximada, que comprèn aquest informe, va de diumenge dia 20 fins al dimecres dia 23, sent dilluns i dimarts els dies més intensos.

La comarca del Baix Llobregat ha estat catalogada com a comarca d’afectació principal.


Publicitat