Martorell pren mesures preventives: L’accés motoritzat al Parc de Can Cases tancat per Nivell 3 de risc d’incendi

0
346

Tal i com informa l’Ajuntament de Martorell, les autoritats han decretat el nivell 3 de risc d’incendi, segons el Pla Alfa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, un procediment operatiu establert pel Cos d’Agents Rurals per prevenir i controlar activitats de risc en cas de perill d’incendi forestal. Aquest nivell indica una amenaça “molt alta o extrema” de foc a la zona. Com a mesura preventiva, l’Ajuntament de Martorell ha implementat restriccions d’accés.

 

pla alfaEspecíficament, s’ha tancat l’accés motoritzat al segon aparcament del Parc Forestal de Can Cases. Això facilitarà l’entrada ràpida dels bombers i una evacuació eficient en cas d’incendi. La zona restringida serà degudament senyalitzada pels tècnics municipals.

A més a més, en col·laboració amb Protecció Civil i l’Agrupació de Defensa Forestal de Martorell (ADF), s’intensificarà la vigilància activa i passiva a les zones forestals a través de patrulles.

L’activació del nivell 3, per risc d’incendi, implica la realització d’accions preventives específiques i la mobilització de recursos. En aquest nivell, s’han suspès totes les activitats de risc, llevat d’algunes excepcions com les activitats agrícoles que estan regulades.

Per tal de minimitzar el risc d’incendi i protegir la seguretat de les persones, s’han prohibit diverses activitats, com fer foc, fumar en terrenys forestals, acampar, fer falles o torxes, utilitzar equips com bufadors o radials, caçar i fer circular globus aerostàtics en aquesta situació.

Demà, dia 20, el mapa de predicció de perill d’incendi forestal serà aquest.El mapa de risc d’incendi tipus de Catalunya permet identificar les àrees del territori més vulnerables als Grans Incendis Forestals (GIF). Per a l’elaboració s’ha utilitzat el mapa d’incendis tipus de Catalunya, la informació del període de rotació del foc de les zones homogènies de règim (ZHR) i les característiques generals del paisatge, el clima i la vegetació forestal (Vigo et al, 2005) Cartografia dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al, 2005) i manual dels hàbitats de Catalunya (Vigo et al, 2005).

Per tal d’assignar el valor de risc d’incendi tipus a cada ZHR es fan servir els factors següents:

  1. Incendi tipus: quatre nivells (4, 3, 2, 1) en funció de la intensitat, el tipus de front i la velocitat de propagació del foc que determinen la dificultat de control dels incendis.
  2. Període de rotació del foc: quatre nivells en funció del període de rotació del foc o de la proporció de superfície cremada en cada ZHR, ja que el període de rotació del foc fa referència al temps necessari perquè una ZHR es cremi totalment.
  3. Característiques territorials, de paisatge i climàtiques, juntament amb la tipologia  de vegetació: tres nivells en funció de si el paisatge i l’estructura forestal són molt, mitjanament o poc vulnerables de generar focs de capçades.

 

 

 

 

 

Castellnou, M., Pagés, J., Larrañaga, A., Piqué, M. 2010. Mapa de risc d’incendi tipus de Catalunya. GRAF-Bombers. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Piqué, M., Castellnou, M., Valor, T., Pagés, J., Larrañaga, A., Miralles, M., Cervera, T. 2011. Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal: Incendis tipus i vulnerabilitat de les estructures forestals al foc de capçades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. 130 p.


Publicitat