L’Ajuntament prioritza l’atenció a les persones, la via pública i la gestió econòmica en el cartipàs del mandat 2019-2023

0
1730

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha estructurat la nova organització municipal un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament el passat 15 de juny. En el cartipàs municipal per al mandat 2019-2023, aprovat per decret d’alcaldia per tal de donar celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es prioritza l’atenció i els serveis a les persones, la millora i el manteniment de la via pública i la gestió i promoció econòmica.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Martorell s’organitza en aquest mandat 2019-2023 en tres grans àrees: Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior, el coordinador de la qual és el regidor Lluís Amat; l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb el regidor Lluís Esteve al capdavant i l’Àrea de Serveis a les Persones, encapçalada per la regidora Cristina Dalmau.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha destacat que amb aquesta organització es dona resposta als reptes i objectius del present mandat com són seguir amb la transformació i millora de Martorell, posant èmfasi en l’atenció i els serveis a les persones, amb una distribució equilibrada de les regidories per donar resposta a les necessitats de tots els veïns i veïnes i per garantir la cohesió social, millorant dia rere dia la seva qualitat de vida i benestar.

Dins el règim de delegacions de competències, l’alcalde Fonollosa ha designat les següents regidories: Dins l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior, la Regidoria d’Hisenda i Règim Interior, amb Lluís Amat com a titular; la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, al capdavant de la qual estarà Rosa Cadenas; i la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, amb Lluís Sagarra.


Dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la Regidoria de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, el titular de la qual serà Albert Fernández; i la Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública, de la qual serà responsable Lluís Esteve.


I dins l’Àrea de Serveis a les Persones, la Regidoria de Benestar Social, Gent Gran, amb Cristina Dalmau de titular; la Regidoria de Joventut, que portarà Raquel Sans; la Regidoria d’Esports, amb Gerard Mimó al capdavant; la Regidoria d’Ensenyament i Salut, la titular de la qual és Soledad Rosende; la Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació, amb Belén Leiva com a responsable i la Regidoria de Cultura, Patrimoni Històric i Museus, amb Andreu González Castro al capdavant.

Font: Ajuntament de Martorell


Publicitat